پیشکسوتان بسکتبال نیروی خوزستان

پیشکسوتان نیروی خوزستان ونفت آبادان

 

تیم بسکتبال نیروی اهواز در مسابقات باشگا ههای ایران 

تیم بسکتبال نیروی اهواز در مسابقات لیگ یرتر باشگاههای ایران

 تیم بسکتبال پیشکسوتان اهواز

 

سال ۱۳۵۳ مسجدسلیمان بازی دوستانه  بین تیمهای دز فول ومسجدسلیمان

 مسابقات  آموزشگاههای خوزستان سال ۱۳۵۴

 

مسابقات آموزشگاههای خوزستان در دزفول

تیم  منتخب بسکتبال دزفول  در سال ۱۳۵۲

 تاريخ : سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 | 9:53 | نویسنده : رضا |